Jesteś tutaj

Komunikacja werbalna i niewerbalna

POWER

Celem warsztatu jest praktyczne zapoznanie uczestników z prawidłowymi metodami komunikacji zapewniającymi skuteczne porozumienie w relacji terapeutycznej.
Warsztat trwa 30 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat zawiera 20 godzin zajęć o charakterze praktycznych ćwiczeń symulacyjnych z podziałem na podgrupy z zapewnieniem w czasie tych ćwiczeń trenera pomocniczego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej po 10 godzin dydaktycznych dziennie.

  • Diagnoza indywidualnych styli komunikacji werbalnych i niewerbalnych uczestników warsztatu.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna narzędziem pracy lekarza/pielęgniarki/ratownika medycznego i innych pracowników medycznych:
  • Techniki prawidłowego formułowania i budowania komunikatów
  • Uwarunkowania społeczne i kody kulturowe w komunikacji – jak środowisko wpływa na proces komunikacji.
  • Wybrane aspekty komunikacji społecznej:
  • Bariery i zniekształcenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Asertywność jako zachowanie zamierzone a nie przypadkowe.
  • Wybrane zagadnienia komunikacji medycznej

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.

  • Trener główny: Urszula Ziętalewicz
  • Trener wspomagający: Jakub Związek

Rejestracja na zajęcia przy pomocy formularza (kliknij tu)