Jesteś tutaj

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

POWER

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania czynników prowadzących do powstawania wypalenia zawodowego i skutecznego przeciwdziałania im. Warsztat trwa 20 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej po 10 godzin dydaktycznych dziennie.

Tematyka warsztatu:

  • Rozpoznanie obszarów wpływających na obciążenie wykonywaną pracą.
  • Praca z podstawowymi objawami wypalenia zawodowego wg Maslach
  • Sytuacje zawodowe i osobiste – na ile można je oddzielić? Rola empatii i Zaangażowania a umiejętności decentracji i stawiania granic
  • Umiejętność rozpoznawania i konfrontowania się z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych związanych z pracą zawodową.
  • Analiza czynników socjologicznych zwiększających ryzyko wypalenia zawodowego
  • Sposoby diagnozy i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
  • Trening umiejętności zapobiegających wypaleniu zawodowym:
  • Trening radzenia sobie z frustracją i porażkami.
  • Praca w zespole interdyscyplinarnym jako sposób na zapobieganie wypaleniu zawodowemu na przykładzie organizacji opieki paliatywnej.
  • Analiza przypadków zaczerpniętych z praktyki.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.