Jesteś tutaj

Stres w pracy pracowników medycznych

POWER

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do pracy w warunkach stresu oraz nauczenie ich skutecznych technik redukcji stresu i przeciwdziałania efektom stresu. Warsztat trwa 20 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej po 10 godzin dydaktycznych dziennie

Tematyka warsztatu

  • Źródła stresu w codziennej pracy.
  • Przebieg reakcji stresowej w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
  • Jak radzić sobie ze stresem – zapoznanie się z wybranymi metodami łagodzenia stresu na różnych etapach odczuwania stresu.
  • Trening relaksacji i uważności jako metoda radzenia sobie ze stresem.
  • Analiza rzeczywistych sytuacji stresogennych doświadczanych w zawodach medycznych i nauka sposobów niwelowania ich
  • Radzenie sobie ze stresem ekstremalnym w zawodach medycznych np. sytuacje na SOR, udział w czynnościach resuscytacyjnych, itd

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.

  • Trener główny: Natalia Michalak
  • Trener wspomagający: Jakub Związek

Rejestracja na zajęcia przy pomocy formularza (kliknij tu)