Jesteś tutaj

Radzenie sobie z konfliktem

POWER

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do rozładowywania sytuacji konfliktowych w praktyce zawodowej oraz wypracowanie metod przechodzenia z sytuacji konfliktowej do współpracy z pacjentem. Warsztat trwa 30 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat zawiera co najmniej 20 godzin zajęć o charakterze praktycznych ćwiczeń symulacyjnych z podziałem na podgrupy z zapewnieniem w czasie tych ćwiczeń trenera pomocniczego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej po 10 godzin dydaktycznych dziennie.

Tematyka Warsztatu

 • Budowanie kontaktu. Rola pierwszego wrażenia.
 • Świadome zarządzanie własną tożsamością. Elementy autoprezentacji.
 • Bariery komunikacyjne w konflikcie
 • Rozpoznawanie manipulacji i presji.
 • Radzenie sobie z manipulacją i presją: odmawianie, przyjmowanie i przekazywanie krytyki i pochwał. Radzenie sobie z agresją. Elementy asertywności.
 • Analiza sytuacji konfliktowych w zawodach medycznych i poznanie sposobów ich rozwiązywania.
 • Analiza przypadków zaczerpniętych z praktyki w zawodach medycznych.
 • Reguły i etapy negocjacji,
 • Realizacja licencjonowanej gry szkoleniowej Operacja Strike Fighter

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.

 • Trener główny: Jakub Związek
 • Trener wspomagający: Urszula Ziętalewicz

Rejestracja na zajęcia przy pomocy formularza (kliknij tu)