Jesteś tutaj

Zarządzanie czasem i skuteczna realizacja zadań

POWER

Celem warsztatu jest poznanie metod planowania i organizowania czasu oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania czasu i wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie czasem w pracy zawodowej. Warsztat trwa 30 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat zawiera co najmniej 20 godzin zajęć o charakterze praktycznych ćwiczeń symulacyjnych z podziałem na podgrupy z zapewnieniem w czasie tych ćwiczeń trenera pomocniczego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej po 10 godzin dydaktycznych dziennie.

Tematyka warsztatów

  • Zastosowanie testów w ocenie zasobów i deficytów uczestników szkolenia w zakresie zarządzania czasem
  • Identyfikowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań.
  • Wyznaczanie celów i priorytetyzowanie zadań– jak formułować cele, które są możliwe do realizacji.
  • Sposoby na planowanie własnej pracy. Narzędzi planowania czasu.
  • Analiza ryzyka w planowaniu i realizacji celów.
  • Praca w warunkach stresu i pod presją czasu. Prokrastynacja
  • Sposoby motywacji do pracy – siebie i innych.
  • Realizacja licencjonowanej gry szkoleniowej Kwestia Czasu

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.

  • Trener główny: Natalia Michalak
  • Trener wspomagający: Urszula Ziętalewicz

Rejestracja na zajęcia przy pomocy formularza (kliknij tu)