Jesteś tutaj

Budowanie zespołu i praca zespołowa

POWER

Celem szkolenia jest nauka zdrowej rywalizacji w sytuacji współzależności. W trakcie warsztatu będą rozwijane zarówno umiejętności współpracy, osiągania celów oraz wymiany informacji i zasobów.
Warsztat trwa 10 godzin dydaktycznych, prowadzony jest przez trenera głównego i trenera wspomagającego. Warsztat realizowany jest w formie zblokowanej w ciągu jednego dnia.

Tematyka warsztatu

  • Kompetencje miękkie i inteligencja emocjonalna jako zasoby w pracy zespołowej
  • Znaczenie otwartej komunikacji w pracy zespołowej
  • Znajomość własnego potencjału pracy w zespole zawodowym: Role pełnione w grupie zawodowej. Zastosowanie testów do ich oceny.
  • Bariery indywidualne i grupowe w osiąganiu celów
  • Sposoby grupowego podejmowania decyzji. Techniki dochodzenia do pożądanego rozwiązania i nieeskalowanie konfliktów.
  • Udzielanie informacji zwrotnej współpracownikom.
  • Analiza przypadków pracy w zespole medycznym zaczerpniętych z praktyki.
  • Trening pracy w zespole z wykorzystaniem licencjonowanej gry szkoleniowej Wspólna Waluta.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów kompetencji miękkich.

  • Trener główny: Jakub Związek
  • Trener wspomagający: Urszula Ziętalewicz

Rejestracja na zajęcia przy pomocy formularza (kliknij tu)