O projekcie

Projekt "Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych" zwany krócej "Akademia Umiejętności Społecznych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Zakład Psychologii Medycznej realizuje projekt rozwijający kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach programu operacyjnego "PO WER".

Kierownikiem projektu jest dr n. med. Marta Kulpa psycholog, psychoterapeuta - wieloletni koordynator i współprowadzący fakultety z kompetencji miękkich dla studentów kierunku lekarskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów dwóch ostatnich lat studiów jednolitych, I- go i II- go stopnia na kierunkach: lekarskim, audiofonologia, elektroradiologia, logopedia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne. Realizowany będzie przez 3 lata, począwszy od października 2017 do czerwca 2019.

Celem projektu jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych, które będą przydatne z punktu widzenia przyszłych pracodawców w branży medycznej. W tym celu planowane jest przeprowadzenie licznych warsztatów z zakresu kompetencji miękkich i interpersonalnych przedstawiających w formie praktycznej ww. zagadnienia. Warsztaty będą prowadzone przez osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Ponadto zaplanowane jest przeprawadzenie zajęć organizowanych wspólnie z pracodawcami i prowadzonych przez osoby mające duże doświadczenie w pracy w zawodach medycznych oraz wizyty studyjne.

Zapraszamy wszystkich studentów pragnących wzmocnić swoje umiejętności w zakresie kompetencji miękkich do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności Społecznych". Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny zajęć i wysoką skuteczność nabytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej:]

Marta Kulpa

WAŻNE!!! Studenci biorący udział w szkoleniach w ramach fakultetów pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej, nie ponoszą żadnych kosztów za udział w więcej niż jednym szkoleniu!

Zachęcamy do polubienia profilu FB projektu:

http://www.facebook.com/Akademia-Kompetencji-Spo%C5%82ecznych-176880853071530/?modal=admin_todo_tour