Jesteś tutaj

Zajęcia wspólne z pracodawcą

POWER

Podczas projektu projektu uczestnicy będą mieli możliwość udziału w zajęciach organizowanyh wspólnie z potencjalnym pracodawcą - przedstawicielem placówki medycznej. Zajęcia  wspólne z pracodawcą będą miały na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kształconych w trakcie warsztatów. Zajęcia wspólne z pracodawcą pozwolą uczestnikom zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności w realnym spotkaniu z osobą wykonującą zawód do którego uczestnicy przygotowują się w trakcie studiów.

Udział w zajęciach pozwala na uzyskanie punktów ECST.

Tematy zajęć podane zostaną wkrótce po wyłonieniu partnerów projektu.