Jesteś tutaj

Wizyty studyjne

POWER

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne dla uczestników projektu (1-dniowe wizyty u pracodawców w maksymalnie 15 – osobowych grupach) w celu zapoznania ze specyfiką pracy w placówkach u wybranych pracodawców, zweryfikowanie nabytych umiejętności i kompetencji w naturalnym, pozaakademickim, środowisku zawodowym.

W trakcie wizyty studyjnej odbędą się: warsztaty integracyjne, dyskusja, zadania aktywizujące uczestników projektu w placówce pracodawcy, spotkania z pracownikami, zajęcia praktyczne.

Uczestnictwo w wizytach studyjnych umożliwia uzyskanie punktów ECTS.

Szczegółowa tematyka wizyt studyjnych zostanie podana po wyłonieniu partnerów projektu.